کاهش اثر خازن پارازیتی یا parasitic capacitance در طراحی PCB

کاهش اثر خازن پارازیتی یا parasitic capacitance در طراحی PCB
نوشته شده توسط

معرفی و بررسی خازن پارازیتی یا parasitic capacitance در برد های PCB و کاهش تاثیر و…

بررسی ارتباط حافظه فلش NOR و NAND از طریق پروتکل SPI و I2C

بررسی ارتباط حافظه فلش NOR و NAND از طریق پروتکل SPI و I2C
نوشته شده توسط

بررسی پروتکل ارتباطی مناسب برای حافظه های Flash نوع NOR و NAND و مقایسه ارتباط های…

معرفی ارتباط سریال و پروتکل صنعتی RS485 و بررسی عملکرد آن

معرفی ارتباط سریال و پروتکل صنعتی RS485 و بررسی عملکرد آن
نوشته شده توسط

معرفی کامل و بررسی عملکرد و مزایای پروتکل صنعتی RS485 در صنعت و محیط های پر…

انتخاب سلف مناسب برای مبدل کاهنده ولتاژ سوئیچینگ (Buck Converter)

انتخاب سلف مناسب برای مبدل کاهنده ولتاژ سوئیچینگ (Buck Converter)
نوشته شده توسط

استفاده از سلف و نکات مهم انتخاب ظرفیت سلف (اندوکتانس) در مدارات کاهنده ولتاژ سوئیچینگ یا…

نحوه قرارگیری و چینش سلف در مدار تغذیه سوئیچینگ و تاثیر آن بر EMI

نحوه قرارگیری و چینش سلف در مدار تغذیه سوئیچینگ و تاثیر آن بر EMI
نوشته شده توسط

بررسی نحوه قرارگیری و چینس سلف در رگولاتور های سوئیچینگ جهت کنترل و کاهش نویز EMI…

اتصال خودکار و مجدد به مودم پس از قطع ارتباط در ماژول ESP8266

اتصال خودکار و مجدد به مودم پس از قطع ارتباط در ماژول ESP8266
نوشته شده توسط

اتصال خودکار و مجدد به مودم وایفای در ماژول های ESP8266 پس از قطع ارتباط ماژول

ارسال و دریافت دیتا از طریق MQTT و کنترل LED با ماژول ESP8266

ارسال و دریافت دیتا از طریق MQTT و کنترل LED با ماژول ESP8266
نوشته شده توسط

ارسال و دریافت دیتا از طریق MQTT و کنترل LED از طریق بروکر و سرور MQTT

معرفی و بررسی برداشت انرژی از امواج یا RF Energy Harvesting

معرفی و بررسی برداشت انرژی از امواج یا RF Energy Harvesting
نوشته شده توسط

معرفی و بررسی تکنولوژی RF Eneregy Harvesting و کاربرد های آن در اینترنت اشیا و دستگاه…

معرفی پروتکل Matter و کاربرد آن در اینترنت اشیا (IoT) و خانه هوشمند

معرفی پروتکل Matter و کاربرد آن در اینترنت اشیا (IoT) و خانه هوشمند
نوشته شده توسط

معرفی و بررسی پروتکل Matter و کاربرد در IoT و خانه هوشمند (Smart Home)

روش و دستور العمل های مناسب در طراحی PCB برای کاهش نویز EMI

روش و دستور العمل های مناسب در طراحی PCB برای کاهش نویز EMI
نوشته شده توسط

معرفی و بررسی روش های کاهش تاثیر نویز EMI در طراحی PCB و مدار الکترونیکی و…

دلیل و نحوه استفاده از آبکاری لبه (Edge Plating) در طراحی PCB

دلیل و نحوه استفاده از آبکاری لبه (Edge Plating) در طراحی PCB
نوشته شده توسط

معرفی ابکاری لبه در طراحی PCB یا PCB Edge Plating و کاربرد های آن در صنایع…

مبدل اصلاح ضریب توان (PFC) در منابع تغذیه و کاربرد آن

مبدل اصلاح ضریب توان (PFC) در منابع تغذیه و کاربرد آن
نوشته شده توسط

معرفی و بررسی مبدل PFC (تصحیح کننده ضریب توان) در مدارات منابع تغذیه و استفاده از…